שיר לורד

 

שירי מוקדש לך
ולבטיי היו רבים...!
במה להתחיל ?
חווית וראית את מהלך חיי.
ומשם ללמוד מה הם החיים .
כאבי עמוק  ורב הוא
שלא למדת ממה שחווית .
פרח פורח לרוב את ,
אך לפעמים את נבולה וכמושה מסביב .
אל לך לתת לאחרים
למנוע ממך את ההשקיה מהחיים.
בל לך לטעות במראה העין... ,
הוא צעיף העיוורון
אשר מונע מראיית הנכון.
השילי אותו ללא פחד וללא חת.     
ותראי מה הם החיים ,
כאשר אלוהים שם
ומעניק לך טוהר החיים.
 
ממני אליך
באהבה עמוקה
אילנה לב-ארי בת חביבה.

   

חזרה לרשימת השירים