קינות

בְּמַעֲמַקַּיי הַתְּהוֹמִיִּים
קינתי שלי
אישי
אל המנוחה והנחלה
הנשמה
אבי
ה-30
אימי יולדתי
גדיעת שורשי
אבי מלכי ואלוהיי
מה לך בן אדם
יופי הבריאה
אלוהי
אהבה
אח
אחותי
אלוהים
אלי
בחייך
גאווה
החשיבות
דיין אמת שלי
האשליה והריקנות
הבועה
הדבש והעוקץ
ההבטחה
הסוד
יה בוראי
אמא
מחמדי
מלווי
נדם
עימדתי