דרך ה-אמת , מה היא ?

אשרי המבין והפתוח לקבל

הנני באה אלכם בהסבר קצר וממוקד על דרך ה-אמת .
ועליכם לבחור את בחירתכם אם ללכת בדרך זו או לא , אין כפיה , אין חצי , אין רבע , אין אחוז ,
הכל או לא כלום .

הרז הרמוז :-
אלוהים ציווה עלינו לעבוד אותו בצורה רוחנית ולא בצורה חומרית –
"שמע ישראל ... ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך".
מכאן אנחנו מבנים שחומר הוא לא התשובה , בשום צורה ועניין כחומר או עשייה דרך החומר .

מאחר ואלוהים רוצה רק רוחניות מהאדם , הדרך היחידה שלנו להוכיח זאת היא
ע"י קיום     "... ואהבת לרעך כמוך... "    שמוסבר בכל חמשת חומשי התורה
ובפרט בפרשת קדושים  שבספר ויקרא .

אם לא נגיע ל-"ואהבת לרעך כמוך"  ,  לא נגיע   
ל-"ואהבת את ה' אלוהך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך".

הדרך – היא כל מה שאנחנו למדים אצלי –
לשרת את אלוהים בחוש הפנימי דהיינו דרך הנשמה הפנימית .
אלוהים רוצה את הנפש שאי אפשר יהיה לנשום בלעדיו , הכוונה , שלא תהיה חציצה בנינו , בעצם זה החיבור האלוהי והעוצמתי של הבריאה , ששום דבר לא יעלה על אהבתיינו את אלוהים.
והרי אם נעבוד אותו דרך כל חומר שהוא , זה החוצץ החי טמא שקיים .

יסוד הדרך:-
סליחההבנהכבודהערכהופרגון
אלה הם היסודות של הדרך .
הנתינה קודמת את הלקיחה .

אילנה לב-ארי בת חביבה