מתוך הספר "פתרון חלומות השלם" בעריכת מאיר בן יצחק בקאל